Şeker Pancarında Kist Nematodu (Heterodera schachtii Schimidt)

Konu
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Heterodera schachtii  Schimidt nematodunun detaylı anlatımı

Bu video telif hakları izin alınarak yayınlamıştır. Hiç bir yerde hiç bir şekilde kullanılamaz. 

Nasıl bir nematoddur ?

Şeker pancarı nematodunun dişisi armut veya limon şeklindedir. Dişisinin ortalama boyu 1,5 mm kadardır. Erkeği iplik formundadır. Dişiler konukçu bitkilerin köklerini emerek yaşarlar, fakat Kök-ur nematodları gibi köklerde urlar meydana getirmezler. Dişiler kılcal kökler üzerinde boyun noktasına kadar başı bitki hücresi içinde, vücut kısmı ise köke asılı vaziyette bulunurlar, öldüklerinde vücudunun dış tabakası  kalınlaşarak yumurtaları muhafaza eden  koyu kahverengi kist halini alır.

Nasıl Yaşamaktadır ?

Toprağa geçen kistler içerisinde ortalama 350 kadar yumurta bulunur ( Kist yumurta torbası halindedir). Kistler toprakta uzun süre kalabilirler ( 6-10 yıl kadar) ve uygun şartlar altında yumurtadan çıkan 2. dönem larvalar konukçusu olduğu bitkilerin köklerine geçerek zararlarını yaparlar. Bu devre nematodun en aktif dönemidir. Larvalar kök ucunun biraz gerisinden kökü delerek içeri girerler. Konukçu kökünde beslenerek ergin hale gelirler. Erginleşen erkekler ve dişiler  başları kök içinde olarak beslenmelerine devam ederler bir müddet sonra  erkekler toprağa geçer. Çiftleşen dişilerde yumurtalar  gelişerek renk koyulaşır ve vücudu yumurta ile dolan dişi ölerek yumurtaları koruyan dayanıklı kist safhası olarak, diğer nesilleri vermek üzere toprağa intikal eder. Nematod, konukçu bitkinin cinsine ve sıcaklığa göre 4-8 haftada yumurtadan ergin hale geçer. Uygun şartlarda yılda 4 nesil verebilirler.

Zarar şekli nasıl olmaktadır ?

Şeker pancarı kist nematodu ile bulaşık topraklarda yetişen bitkilerde genellikle bir bodurlaşma görülür, bitkinin gelişmesi zayıflar, yapraklar küçük kalır ve günün sıcak saatlerinde kökler vasıtasıyla normal su alım düzeni bozulduğundan solgun bir durum gerçekleşir. Bitki köklerinde nematodun kılcal köklerde yaptığı zarar nedeniyle  tipik dallanma ve çalılaşmalar oluşur. Şeker pancarı ve diğer yumrulu bitkilerde meydana gelen bu dallanmaya “sakallanma” adı verilir. İnce kökler üzerinde beslenmeye devam eden dişi nematodlar, bir süre sonra köklere zarar verirler. Topraktaki nematod yoğunluğu fazla ise kumsal topraklarda bitkinin tamamen ölmesine neden olurlar. Köklerde zararını yaparak olgunlaşan dişiler, ölü kökler üzerinde kist (cyst) haline geçerler. Belcika’da yapılan bir araştırmada 75 g. toprak içindeki her bir canlı kistin, hektarda 40 kg şeker ve 250 kg pancar kök ağırlığı kaybına neden olduğu belirtilmektedir. Aynı çalışmaya göre şeker pancarı tarlalarında % 50’ye kadar mahsül kaybı meydana geldiği bildirilmektedir. Ülkemizde şeker pancarı kist nematodu ile bulaşık olan Şeytan Deresi vadisinde ( Kırklareli), Kök-ur nematodu yoğunluğunun fazla oluşu bu zararı daha da arttırmaktadır.

Bilinen Konukçuları:

Polifag bir türdür. Chenopodiaceae ve Cruciferae familyası üyelerinin başlıca zararlısıdır. Bir çok yabancı otlar da konukçularıdır.

Mücadele yöntemleri 

Kültürel Mücadele:

  • Pancar ekim sahalarında veya bu nematodun  konukçusu olan diğer ürünlerde şeker pancarı kist nematodu saptanırsa 8-10 yıl süreyle bitki münavebesi uygulanmalıdır.
  • Münavebe süresince  bu nematoda dayanıklı olan buğday, arpa, mısır, sorgum  ve yonca gibi bitkiler yetiştirilmelidir.
  • Aynı tarlaya üst üste pancar ekimi yapılmadığından, münavebeye sokulan hububat hasadından sonra yaz aylarında toprak bir kaç defa derince işlenmelidir.
  • Su taşkınlarına mani olunmalıdır.

Yasal önlemler:

Şeker pancarı kist nematodu iç ve dış karantinaya dahildir. Şeker pancarı nematodunun sürveyini şeker pancarı ekimi yapılan alanlarda  Şeker Araştırma Enstitüsü elemanları yapmakta ve bulaşık yerlerde gerekli önlemleri almaktadırlar. Fakat konukçusu olan diğer bitkilerde de şeker pancarı kist  nematodunun yaptığı zararı gösteren belirtiler görüldüğünde keşif sürveyi mahiyetinde sürveyler yapılıp örnekler alınarak laboratuvarda incelenebilir.

Kist nematodları bulaşma olduktan sonra çok zor temizlenir. Yayılmasında önleyici tedbirlerin genellikle sınırlı olması ve zor işlemesi nedeniyle Karantina tedbirlerinin üzerinde önemle durulmalıdır.

Şeker kist nematoodu belirtileri – fotoğraflar üyemiz tarafından gönderilmiştir. Kendisinin izni olmadan hiç bir yerde kullanılamaz

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
3